مدیریت کسب و کار,مدیریت بازرگانی و بازرگانی بین الملل,سرمایه گذاری مستقیم خارجی,مالکیت,تغییر مالکیت,نظریه حقوق مالکیت,قراردادهای ناقص,فساد | دانلود مقاله،دانلود تحقیق|صدای کتاب
خراسان رضوی ، مشهد ، بولوار معلم
09152454612 danifakhr@yahoo.com
منتظر انتقادات و پیشنهادات درباره "دانلود مقاله،دانلود تحقیق|صدای کتاب"هستیم